Alapítvány
"SEGÍTS NEKÜNK" Alapítvány

Az Alapítvány célja

A gyermekek teljesítményhez igazodó ösztönző rendszerének alkalmazása (tanulmányi és szakmai versenyek) (Kht. 26. § c) 14.),
Testnevelési és szabadidős programok finanszírozása (táborozások, bel- és külföldi kirándulások, üdülések, sportversenyek) (Kht. 26. § c) 14.),
Külföldi cserekapcsolatok kiépítése, elősegítése (Kht. 26. § c) 19.),
Az otthonban folyó oktató-nevelő munka, a gyermekek erkölcsi, szellemi és testi fejlődését szolgáló tevékenység színvonalának emelése (Kht. 26. § c) 4.),
Az Alapítvány az általa támogatott gyermekek részére tehetségükhöz igazodóan speciális kiegészítő képzési lehetőségeket biztosíthat (nyelvtanulás; számítástechnika, sport, kreatív foglalkozás stb.).

A szociális körülményeik miatt rászoruló utógondozói ellátásba kerülő fiatal felnőttek esetenkénti anyagi támogatása

Az Alapítvány a fentiek alapján közhasznú tevékenységet folytat.


Csatlakozás az Alapítványhoz

Az Alapítvány nyílt, ahhoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, illetve egyéb vagyoni értékű felajánlással bárki csatlakozhat, akinek adományát az Alapítvány elfogadja. Az általuk felajánlott ingyenes vagyoni szolgáltatást az Alapítvány céljára nyitott és pénzforgalmát is ellátó bankszámlára átutalással teljesítik.

Az Alapítvány számlaszáma:

10900011-00000007-24700161
HVB Bank  Rt.  Budapest. V. Alkotmány u