Történelmünk
A gyermekotthon rövid története                               
A Gyermekotthon története 70 évre nyúlik vissza.
Előzmények:
1894-ben csárda, ami rövid időn belül vendéglővé fejlődik,
1910-ben öt lakóépülettel panzióvá alakul és a fővárosiak kedvelt     pihenőhelye lesz,
1928-ban a gazdasági válság hatására a tulajdonos megvételre felajánlja az államnak.

Gyermekvédelmi története:
1929-ben a Magyar Királyi Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium (120.621/1929.- IV. és a 121.930/1929.- IV. sz leirata szerint Horthy Miklósné Kormányzóné Őfőméltóságának kezdeményezésére, 30 évre (1959 március 15- ig) gyermekvédelmi célokra ajánlja fel.
1929. december 03-án „Horthy Miklósné gyermekotthonai” néven jön létre a bicskei otthonnal együtt a mai Gyermekotthon jogelődje, szegény, kallódó árván maradt gyermekek védelmében. A gondozottak ellátásáról a Szent Keresztről elnevezett nővérek gondoskodtak 1948- ig.
1948 és 1987 között különböző elnevezéssel állami gondozott fiúk ellátásáról gondoskodtak, kivéve 1953- 56 közötti időszakot, amikor a koreai háború hadiárvái kaptak ellátást;
1987-től fokozatosan megszűnik az állami gondoskodásba felvett gyermekek elhelyezése, - a társadalomban jelentkező új kihívásokra reagálva - a Gyermekotthont átszervezték széles korhatárú koedukált hetes gyermekotthonná;
a 1993-tól a Fővárosi Önkormányzat által működtetett hat Hetes Gyermekotthona egyikeként működik. Fokozatosan tért át a családias jellegű csoportok kialakítására;
1999. december 03-án ünnepelte megalakulásának 70. évfordulóját.
2002. augusztus 1-től a fenntartó döntése értelmében a gyermekotthon többcélú intézménnyé alakult át. Az intézményben  gyermekek átmeneti otthona  alapellátási-, és egy gyermekotthon szakellátási feladattal működik.
Az intézmény igazgatói:
Koszorúzás