Kapcsolataink

A hollandiai kapcsolat története


   1988-ban megkereste az akkor Fővárosi GYIVI nevet viselő TEGYESZ-t a Stihting Projecten Vrienden Hongarije (Magyar Barátok Tervezés Alapítvány) nevet viselő alapítvány, és közölte abbéli szándékát, hogy magyarországi állami gondozott gyermekeket kíván meghívni hollandiai üdülésre.

   A TEGYESZ igazgatósága megvitatta a jelentkezési szándékot. Úgy döntött, hogy egy - az igazgatóságot képviselő - dolgozóját elküldi Hollandiába, felvenni a kapcsolatot az alapítvány vezetőségével, és megismerni a helyzetet. A személyes találkozás eredményeként jött létre a mai napig tartó, gyermekeink részére igen kedvező kapcsolat.
   Ez az alapítvány minden nyáron meghív a magyarországi gyerekvédelemben nevelkedő gyermekek közül 3, 6 hetes, illetve az egész nyarat kitöltő, valamint a téli időszakban a teljes szünet tartamára 100-120 gondozottat. Budapestről 4-5, vidékről 8-10 gyermekotthonból utazhatnak ki a gondozottak  Mindezért csak annyit kérnek, hogy a gyerekek részére az otthonok kössék meg a személy és poggyász-biztosítást. Nincs csereüdülés, nincs díjazás.

   Tevékenységük teljes egészében karitatív. Eljönnek gyermekeinkért, vendégül látják őket heteken keresztül, s haza is hozzák őket. Az alapítványban tevékenykedők anyagi ellenszolgáltatás nélkül látják el vállalt feladataikat, a mindennapi munkájuk mellet.
A fogadó családok átlag hollandiai családok, akik emberbaráti szeretetből áldozzák fel szabadidejüket, pénzüket, s valljuk meg - néhány esetben - a türelmüket.

   Gyermekeink az ő révükön jutnak tágabb ismeretekhez, mind emberi, mind földrajzi, mind a történelmi ismeretek terén. Mindezek mellett nyelvet tanulnak, hiszen előbb-utóbb már magas szinten beszélik a holland nyelvet. Nem egy - ma már felnőtt - gondozottunk a mndennapi munkája során tudja hasznosítani az ott megszerzett tudást. Megismerkedhetnek a tágabb világgal, más nemzet polgárainak életével, kultúrájával, mindennapjaival.

   Sok olyan volt gondozott van, akik már a kezdetek óta rendszeresen kaptak meghívást ugyan-attól a családtól. Ma már anyák, apák, de még mindig élő kapcsolatuk van a hollandiai családdal.
A családok és a gyerekek között kialakult jó kapcsolatot mutatja az év közben érkező és kimenő levelek és telefonok száma, valamint az, hogy ha a család valamely tagjának dolga van Európának ebben a térségében, nem megy úgy el, hogy akár csak néhány percre ne látogatná meg a gyermeket. Születés és névnap, húsvét és más alkalom nem múlhat úgy el, hogy ne jönne kisebb-nagyobb csomag.
   A magyarországi gyermekekkel kapcsolatos munkát 2002-ig Gyuri Marsi látta el. Több mint tíz év ilyen irányú munka után - egészségi állapotának megromlása miatt - átadta e feladatok ellátását dr. Mayer Andreának. Gyurinak köszönetet mondunk eddigi tevékenységéért, a jó, mondhatni baráti kapcsolatért, ami reméljük más formában, de továbbra is fennmarad. Andreának kívánunk, nagyon jó egészséget és nagy türelmet munkájához, melyet koronázzon sok siker.

   Köszönet mindazoknak, akik az alapítványban látnak el áldásos tevékenységet, lehetővé téve gyermekeink utazását, emberi kapcsolataik bővítését, a tágabb világ megismerését.